Service

Forurensningsforskriften stiller krav til serviceavtale på alle minirenseanlegg. Dette innebærer at servicen på disse anleggene skal utføres av kompetent service personell.

August Norge AS har egen serviceavdeling.
Får du problemer med renseanlegget får du hjelp innen 24 timer.

Anleggene våre har ingen pumper eller bevegelige deler som kan bli ødelagt. Anlegget har god tilkomst og er veldig oversiktlig. Dette gjør at service og vedlikehold blir enkelt og uproblematisk. Slamtømming blir utført av lokalt godkjent tømmefirma.

Prøvetaking

For at prøvene som tas skal bli representative, er det viktig at dem blir tatt på riktig måte. Er det en kum etter renseanlegget skal prøvene tas fra den.
Last ned PDF

Brukerinstruks

August anlegget er bygget for driftsikker og effektiv rensing av avløpsvann. Det er derimot ikke bygget for å ta hånd om løsemidler, kjemikalier og uoppløselig avfall.

Last ned PDF: Brukerinstruks for avløpsanlegg

Last ned JPG: Instruks for toaletter

 

Tømming av slam

1. Fjern først slam fra risten I kammer 1 (FORSIKTIG) First take out shit from container in top of tank nr. 1 ( Be careful )

2. Tøm ut 100% av slammet I kammer 2 Take out 100% of slam in tank nr. 2

3. Tøm ut 100% av slammet I kammer 3 Take out 100% of slam in tank nr. 3

4. Tøm ut 80% av slammet I kammer

5. Take out 80% of slam in tank nr. 5

Er det problemer i anlegget ring for service tlf 69 22 33 22

Anlegget bør spyles. Tøm KUN I grønt område

Viktig at dere noterer på service rapport som ligger i styrebok

Last ned PDF: Tømmeinstruks AT9 - AT20

Last ned PDF: Tømmeinstruks større anlegg AT30 - AT150