Sertifikater

Våre renseanlegg har meget gode renseeffekter. Fordelen med våre anlegg er at vi trenger svært lite eller ingen kjemikalier for å kunne tilfredsstille de strenge kravene til rensing av fosfor i avløpsvann.

I mange andre EU land har de også krav til fjerning av Nitrogen. Kravene kan være helt opp mot 60% fjerning av nitrogenet. Med våre aktivslam renseanlegg kan vi fjerne mellom 70 -80% av nitrogenet uten tilsetningsstoffer.

Renseanleggene er meget miljøvennlige da den biologiske prosessen tar det meste av jobben.

Det er bare August sine renseanlegg som renser helt opp mot 80% på Nitrogen i det norske markedet. 

 

 • SINTEF - Teknisk Godkjenning

  SINTEF - Teknisk Godkjenning

  August minirenseanlegg 5 - 50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

  1. 1. Innehaver av godkjenningen - August Norge AS, Grønnerud, 1890 Rakkestad.
  2. 2. Produsent - August ir KO, Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Litauen.
  3. 3. Renseanlegg for avløpsvann for inntil 50 personekvivalente (pe). Anlegget er iht. krav gitt i NS-EN 12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 (med nasjonalt tillegg). Anlegget finnes i flere størrelser ut fra antall pe som anlegget skal belastes med.

  Last ned PDF

 • Hytte Test

  Hytte Test

  Hyttetesten er gjort på følgende måte. Renseanlegget er stått uten å bli tilført avløpsvann fra høst til vår. Det er ikke blitt tilført avløpsvann på 6 måneder. Avløpsvannet er blitt testet både før testen og etter 6 måneder. Testene viser at den biologiske prosessen i anlegget fortsatt fungerer godt etter 6 måneder uten tilført avløpsvann.

  Last ned JPG  

 • PIA

  PIA

  Denne testen viser renseresultater på alle August renseanlegg. Anleggene har svært god rensegrad. Denne testen er gjort uten kjemikalie felling. Det er helt unikt at minirenseanlegg kan tilfredsstille myndighetenes streng krav til rensing uten bruk av fellingskjemikalier for fosfor.

  Last ned PDF

 • PIA
 • PIA - Performance Results

  PIA - Performance Results

 • PIA - Performance Results

  PIA - Performance Results

 • PIA
 • EU Declaration of conformity

  EU Declaration of conformity

 • TSUS - Product certificate - Small wastewater treatment plant AT

  TSUS - Product certificate - Small wastewater treatment plant AT

 • TSUS - Product certificate - Godkjent for hyttebruk

  TSUS - Product certificate - Godkjent for hyttebruk

  Det er for bruk på hytter, der det er testet for 6 måneder opphold i tilført avløpsvann.
  Last ned PDF

 • TIC Certificate ISO 9001:2008

  TIC Certificate ISO 9001:2008